request-free-img

RECRUIMENT

🔥 COFFEE 24/24 TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ 🔥

Pha chế

Biết barista là một lợi thế

  • Xoay ca được
  • Làm việc được các ngày lễ, Tết
  • Kinh nghiệm đứng quầy độc lập từ 6 tháng trở lên
  • Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, lễ phép

Phục vụ

Cơ hội học nghề pha chế

  • Bưng nước, phục vụ khách
  • Thân thiện, vui vẻ, trung thực
  • Xoay ca được
  • Làm việc được các ngày lễ, Tết
  • Có thể làm fulltime hoặc partime

LINK ỨNG TUYỂN